Portfolio

Some of the works over the past few year.
บางส่วนของผลงานในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Mon Rak Mae Klong magazine

ผลงานโดย ภัทรพร (หนู) อภิชิต และวีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ผลิตนิตยสารท้องถิ่นชื่อ "มนต์รักแม่กลอง" และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น "เดอะมนต์รักแม่กลอง" สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมืองแม่กลอง สมุทรสงคราม ไปสู่การรับรู้ของสาธารณชน
ภาพเขียนลายเส้นโดย โจ วิถีชีวิตของคนที่ผูกพันกับสายน้ำ ใช้เป็นหน้าปกนิตยสารฉบับปฐมฤกษ์


Mae Klong Overview

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพเขียนภูมิทัศน์เมืองแม่กลองในอดีต ปกหนังสือ "แม่กลอง สายน้ำมีชีวิต" 
เทคนิค: ปากกา สีไม้ บนกระดาษ

Gastronomy tourism

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล 
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 
ใช้เป็นโปสเตอร์กิจกรรม ASEAN Gastronomy Tourism Fair


Strorytelling Through Food

ผลงาน วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพวาดลายเส้นเกี่ยวกับเรื่องราวของท้องถิ่นที่เล่าผ่านอาหารต่าง ๆ จากเชฟ 
ประกอบหนังสือ Storytelling Through Food
เทคนิค ปากกา 

Nu-san Manga

หนูซังมังงะ การ์ตูนคุณหนู 
ผลงานโดย ภัทรพร (หนู) อภิชิต
ภาพวาดการ์ตูนช่องเรื่องราวช่วงที่หนูกับโจไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
เทคนิค ปากกาบนกระดาษ

Calendar 2019

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพวาดรูปพระพุทธรูปชุด "รู้ ตื่น เบิกบาน" จัดทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะของสำนักพิมพ์วิญญูชน
เทคนิค สีน้ำ หมึก สีอะคริลิก ปากกา บนกระดาษ

Calendar 2020

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพพิมพ์จากขยะโฟม จัดทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะของสำนักพิมพ์วิญญูชน

Calendar 2021

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพวาดเรื่องราวของชุมชนต่าง ๆ ในแม่กลอง สมุทรสงคราม จัดทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะของเดอะมนต์รักแม่กลอง
เทคนิค สื่อผสม วาดในไอแพด


ยายบุญ 5 แผ่นดิน

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพพิมพ์แกะไม้ เรื่องราวชีวิตของยายบุญ 
พิมพ์โดย อาจารย์จักรี คงแก้ว (ศิลปินภาพพิมพ์) 

ยิ้มทั้งน้ำตาล

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
งานแกะแม่พิมพ์ไม้ (Wood cut) เรื่องรางวิถีชีวิตคนทำน้ำตาลมะพร้าวแห่งเมืองแม่กลอง สมุทรสงคราม


Poster

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพโปสเตอร์งานเทศกาลหนูโจอาร์ตแอนด์ฟาร์ม ปี 2018 ที่สวนครูองุ่น
เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้


Poster

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพโปสเตอร์งานเทศกาลหนูโจอาร์ตแอนด์ฟาร์ม ปี 2019
เทคนิค ภาพพิมพ์ Monoprint


Poster

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
ภาพโปสเตอร์งานเทศกาลหนูโจอาร์ตแอนด์ฟาร์ม ปี 2020
เทคนิค ภาพวาดในไอแพด


Sculpture

ผลงานโดย วีรวุฒิ (โจ) กังวานนวกุล
งานแกะและปั้นดิน